1946-01-10 - Brev John Dahlgren - Ernst Tallén.pdf
A. O. Palm, Tallåsen - Intyg om reparation av yxor.pdf
Finskt skaft - skalad.pdf
Handbok för huggare.pdf
Nordlöw och deras yxor - En smedsläkt från Hälsingland - Niklas Karlsson.pdf
Skogsarbetsredskap.pdf
US4412572 Tom Clark - Buster axe.pdf
W. Strands - Prislista på omstålningar - Torpshammar 1917.pdf
Yxhistorik.pdf
Yxskaft Metsätyökaluopas.pdf